Algemene ledenvergadering

Het bestuur van STG Rijn IJssel wenst iedereen een voorspoedig en ijsrijk 2015 en nodigt alle leden en donateurs uit voor de algemene ledenvergadering op maandag 12 januari om 20.00 uur in Cafe Metropole in Arnhem. Komt allen. Na afloop drinken we een borrel op het nieuwe jaar met veel uitdagingen op de baan in Schuytgraaf.